Bản tin GolfNews 360 kỳ 625: Việt Nam có thêm 2 golfer ghi danh tại WAGR

Lê Minh Nghĩa và Phạm Đăng Long đã trở thành 2 cái tên mới nhất của Việt Nam điền tên lên BXH Golf Nghiệp dư Thế giới - WAGR.