Bản tin GolfNews 360 kỳ 599: Nguyễn Anh Minh tham dự giải Faldo Series Châu Âu lần thứ 27

Tới đây, Nguyễn Anh Minh sẽ vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải Faldo Series Châu Âu lần thứ 27 tại UAE. Đây là giải đấu được hỗ trợ bởi The R&A, DP World Tour và Ladies European Tour.