Jamie Bảo Nguyễn lập kỷ lục điểm số tại sân Vinpearl Golf Nam Hội An

Jamie Bảo Nguyễn tiếp tục có duyên với sân Vinpearl Golf Nam Hội An sau chức vô địch Trung niên Quốc gia tại đây năm 2022.

Tháng 6 năm 2022, golfer Jamie Bảo Nguyễn đã có được danh hiệu quốc gia đầu tiên khi vượt qua Hoàng Ngọc Quý trong loạt đấu playoff để giành chức vô địch giải Trung niên trên sân Vinpearl Golf Nam Hội An.

Trở lại sân golf này sau hơn nửa năm, Jamie Bảo Nguyễn tiếp tục để lại dấu ấn riêng của cá nhân anh với vòng đấu bogey free cùng 8 điểm birdie. Kết quả 64 gậy (-8) là kỷ lục điểm số của Vinpearl Golf Nam Hội An tính đến thời điểm này.

Cùng điểm lại diễn biến vòng đấu của Jamie Bảo Nguyễn.

Hole 1: Par 4, 387 yards

-Gậy 1:Driver giữa fairway còn 102 yard tới cờ.

-Gậy 2: Wedge 54 on trái cờ

-Gậy 3: Putt vào birdie

Hole 2: Par 4, 383 yards

-Gậy 1:Driver bên phải fairway còn 144 yards.

-Gậy 2: 8 iron on phải sau cờ

-Gậy 3: Putt vào birdie

Hole 3: Par 3, 192 yards

-Gậy 1: 5 sắt on trái và sau cờ

-Gậy 2: Putt thừa line phải hố

-Gậy 3: Putt vào Par

Hole 4: Par 4, 411 yards

-Gậy 1: Driver còn 172 yards

-Gậy 2: 6 sắt không on bên phải green thiếu 20 yards

-Gậy 3: Wede 58 ngắn cờ 8 feet

-Gậy 4: Putt Par

Hole 5: Par 5, 518 yards

-Gậy 1: Driver trước cát trái fairway còn 244 yard,  nước dài trước green 192 yards qua nước.

-Gậy 2: 3 gỗ bị slice qua phải, trong lùm cây bãi cát cách green 40 yards.

-Gậy 3: Chip over cờ 14 feet

-Gậy 4: Putt trượt birdie về par

Hole 6: Par 4, 278 yards

-Gậy 1: Driver trái green, 18 yards tới cờ.

-Gậy 2: Green đổ trái qua chíp hơi mạnh lực bóng lăn qua lỗ 7 feet

-Gậy 3: Putt trượt birdie về par

Hole 7: Par 5, 492 yards

-Gậy 1: Driver qua đồi lăn xuống trước cát phải

-Gậy 2: 3 gỗ qua phải còn 44 yards light rough

-Gậy 3: Wedge 54 ôm cờ 2 feet

-Gậy 4: Putt birdie

Hole 8: Par 3, 144 yards

Par 3, cờ sau hơi người gió

-Gậy 1: 8 sắt ngang cờ trái 12 feet

-Gậy 2: Putt trượt birdie về Par

Hole 9: Par 4, 437 yards

-Gậy 1: Driver giữa fairway còn 183 yards,

-Gậy 2: 5 sắt on green về sau cờ còn 17 feet

-Gậy 3: Putt birdie

Hố 10: Par 4, 400 yards

-Gậy 1: Driver hơi draw qua phải, còn 144 yards không thấy cờ

-Gậy 2: 9 sắt over cờ 12 feet

-Gậy 3: Putt trượt birdie, về Par

Hole 11: Par 4, 270 yards

-Gây 1: Driver kéo trái, lên thấy bóng trước green

-Gậy 2: Chip qua cờ 6 feet

-Gậy 3: Putt vào birdie

Hole 12:  Par 3, 172 yards

-Gậy 1: 7 sắt on green trái cờ

-Gậy 2: Putt trượt birdie, về par

Hole 13: Par 4, 410 yards

-Gậy 1: Driver draw nhẹ qua phải còn 152 yards

-Gậy 2: 9 sắt on green trước cờ 15 feet

-Gậy 3: Putt trượt birdie, về par

Hole 14: Par 4, 389 yards

-Gậy 1: Driver còn 122 yards

-Gậy 2: Wedge 50 on green cách cờ 18 feet,

-Gậy 3: Putt birdie trượt về par

Hole 15: Par 5, 531 yards

-Gậy 1: Driver bên phải fairway còn 268 yards

-Gậy 2: 3 gỗ vào cát trái cách green 78 yards

-Gậy 3: Wedge 54 qua cờ 12 feet

-Gậy 4: Putt vào birdie

Hole 16: Par 4, 433 yards

-Gậy 1: Driver giữa fairway còn 174 yards

-Gậy 2: 7 sắt qua phải cách cờ 15 feet

-Gậy 3: Putt vào birdie

Hole 17: Par 3, 155 yards

-Gậy 1: 7 sắt on green trái cờ

-Gậy 2: Putt birdie trượt về par 2

Hole 18: Par 5, 540 yards

-Gậy 1: Driver qua phải ra ngoài fairway

-Gậy 2: 3 gỗ xuống trái fairway còn 127 yard

-Gậy 3: Pitching wedge còn 20 yard tới cờ

-Gậy 4: Chip in birdie