Nhân vật & góc nhìn: Phùng Kim Ngọc - Với mục tiêu phát triển golf nữ

Năm 2012, Phùng Kim Ngọc bắt đầu bén duyên với golf. Để rồi đến năm 2016 Kim Ngọc bắt đầu chuyên tâm vào việc tập luyện và định hướng sang con đường huấn luyện viên golf. Và rồi đến năm 2018, cô đã có những học viên đầu tiên là các golfer nữ.