Trận Playoff giải Vô địch golf Trung niên Quốc gia 2022 - Tranh Cúp T99

Cùng có tổng điểm -6 sau 36 hố, Jamie Bảo Nguyễn và Hoàng Ngọc Quý phải phân định chiến thắng tại giải Vô địch Golf Trung niên Quốc gia 2022 - Tranh cúp T99 bằng loạt đấu playoff.