Chuyện golf 111: Sự phát triển vượt bậc của nghề trọng tài golf tại Việt Nam

Một trong những thông tin được coi là dấu ấn lịch sử của golf Việt Nam năm 2023, là ông Vũ Nguyên đã được chọn vào danh sách các thành viên của Hội đồng luật R&A. Vậy nghề trọng tài golf ở Việt Nam đã phát triển như thế nào, có những dấu mốc nào đáng chú ý mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của trọng tài R&A Level 3 Vũ Nguyên - Cố vấn cấp cao Hội đồng trọng tài golf Quốc gia, PTTK Hiệp hội golf Việt Nam.