Chuyện golf 112: Làm thiện nguyện trong mắt các bạn trẻ

Hiện nay có rất nhiều các giải golf được tổ chức với mục đích quyên góp tiền để làm thiện nguyện. Thế nhưng với giải golf mà do các bạn trẻ đứng ra tổ chức thì lại không nhiều và rất hiếm. Vậy vì sao các bạn trẻ lại làm được điều đó, với mục đích như thế nào và cái cốt lõi là các bạn trẻ có một cái nhìn ra sao về công tác thiện nguyện. Tất cả sẽ có trong chương trình chuyện golf số 112 “Làm thiện nguyện trong mắt các bạn trẻ”.