Danh sách bài viết

ads banner
  • Khi nào được dùng bóng dự phòng?

    Khi nào được dùng bóng dự phòng?

    Việc sử dụng bóng dự phòng (provisional ball) - đánh quả bóng mới từ vị trí cũ khi xác định bóng ban đầu (original ball) đã thất lạc - là một tình huống rất thường gặp ở các giải đấu.

    Xem thêm
ads banner